smurtas prieš vaikus
Santykiai Vaikai

Smurtas prieš vaikus

Vaikų išnaudojimo tipai darantys jiems žalą:

Emocinė prievarta;
Fizinis smurtas;
Aplaidumas;
Seksualinė prievarta.

Emocinė prievarta:

Emocinis vaikų išnaudojimas – tai viena iš labiausiai paplitusių ir kenksmingų netinkamo elgesio su vaikais formų. Emocinė prievarta traktuojama kaip bet kokie veiksmai, kurie sutrikdo jūsų vaiko psichikos sveikatą ar socializaciją. Tokia prievarta gali svyruoti nuo paprasto žodinio įžeidimo iki bauginimo, paprastai ji pasireiškia kartu su kitomis smurto prieš vaikus formomis.

Kadangi emocinė prievarta tęsiasi ilgiau ji turi didesnį neigiamą poveikį psichikai nei bet kuri fizinė arba seksualinė prievarta. Taigi emocine smurtas taip pat gali būti vadinamas psichine prievarta, psichologine prievarta ar užgauliojimais.

Keletas tokios prievartos pavyzdžių: nuolatinis vaiko kaltinimas, žeminimas pravardžiuojant, nes tai kenkia vaiko savigarbai.

Fizinis smurtas:

Fizinė prievarta prieš vaiką pasireiškia fiziniu smurtu. Tokia prievarta apima: deginimą, mušimą, kumščiavimą, stumdymą, degančios cigaretės nugesinimą, spardymą, plikymą vandeniu ar kitus kenksmingus vaikui veiksmus.

Fizinės prievartos požymiai yra šie: traumų pasikartojimas, nudegimai, mėlynės, vaiko drebulys, galvos traumos. Vaikas gali atrodyti labai pavargęs, bijoti suaugusiųjų.

Aplaidumas:

Tai labai paplitęs vaikų išnaudojimo tipas. Daugiau vaikų kenčia nuo nepriežiūros nei nuo fizinės ar seksualinės prievartos. Tai apima: pagrindinių vaiko poreikių netenkinimą, ypatingai vertimą badauti, užterštą orą ar netinkamas gyvenimo sąlygas ir kt. Vaikų nepriežiūra skirtoma į tris tipus: švietimo, fizinė ir emocinė.

Aplaidumas švietimo srityje pasireiškia kaip draudimas eiti į mokyklą, būtinų žinių nesuteikimas. Fizinis aplaidumas suprantmas kaip maisto, aprangos ir medicininės priežiūros nesuteikimas. Emocinė panieka – tai meilės ir prisirišimo nebuvimas, kai nepatenkinami vaikų emociniai poreikiai.

Seksualinis vaikų išnaudojimas:

Seksualinė prievarta prieš vaikus – tai fizinis aktas tarp suaugusiųjų ir vaikų. Seksualinio vaikų išnaudojimo ženklai yra šie: kai kurie fiziniai požymiai, tokie kaip sunkumas eiti pėsčiomis ar sėdėti, lytinių organų skausmas, padidėjęs agresyvumas, miego ir mitybos sutrikimai, verkimas ir liūdesys, vengimas bendrauti su kitais.

Kaip apsaugoti vaikus nuo prievartos?

Vaikų auklėjimui naudokite discipliną. Niekada neišliekite pykčio ant savo vaiko. Apsaugokite savo vaiką nuo seksualinės prievartos internete. Atkreipkite dėmesį, jei koks nors asmuo rodo didesnį negu įprasta susidomėjimą jūsų vaiku. Suaugusieji turėtų būti atidūs ir rūpestingi savo šeimai. Pasidomėkite prevencinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, paramos šeimai ir smurto prieš vaikus programomis, vaikų teisių ir pagalbos linijomis ir teritoriniais vaiko teisių apsaugos skyriais.

Komentarai

Komentuoti